WJPM

Kierownik/Dyrektor

Arkadiusz Bujak
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań

pok. 108a, sekretariat (I piętro),

tel. 61 878 4138
wjpm@um.poznan.pl

Kompetencje i zadania

W Urzędzie Miasta Poznania od lat wspieramy działalność fyrtli, naszych osiedli. Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta powstał z myślą o rozwijaniu samorządności lokalnej. Pomagamy nie tylko w zakresach organizacyjnych i budżetowych, ale także aktywnie działamy na rzecz poprawy życia na osiedlach, poprzez zarządzanie obiektami rekreacyjno-sportowymi, czy terenami zieleni.

Co 4 lata odpowiadamy za przeprowadzenie wyborów do rad osiedlowych, które często są kluczowym motorem zmian. Radni i radne których wybieramy - ich zaangażowanie i nastawienie mają ogromne znaczenie dla podejmowanych na osiedlach inicjatyw.

To, czy w parku będą nowe ławki, na zieleńcu pojawią się nowe drzewa i plac zabaw, a w szkole podstawowej otwarte boisko - zależy również od Rad Osiedli.

 

Informacje i dokumenty