Festiwal Warsztaty

Zielnik Eksperymentalnego Ogrodu Dziedzictwa

02 / 07 / 2022 / 14:00 - 03 / 07 / 2022 / 00:00
Śródka / ul. Ostrówek

Chwasty - często tak nazywane rośliny lecznicze i użytkowe mają ogromne znaczenie dla środowiska, zwierząt, owadów oraz tradycyjnej medycyny ludowej. Od setek lat człowiek wspierał się nimi lecząc się i spożywając je w formie pokarmu. Chwasty, zioła, rośliny rodzime, które spotykamy codziennie w najbliższym otoczeniu, często tępione, niedocenione i niezauważalne są cennym elementem ekosystemu, którego świadomość może przyczynić się do większej wrażliwości na takie problemy jak katastrofa klimatyczna czy wymieranie gatunków. Świadomość tego co rośnie dookoła nas jest także podtrzymywaniem kulturowej spuścizny naszych przodkiń i przodków, u których rośliny często decydowały o przetrwaniu, a wiedza o nich przenikała także do świata kultury i duchowości. Rośliny i ich losy dokumentowane są od wieków za pomocą zielników. Zielniki i historia ich powstawania jest szalenie ciekawa, a jednocześnie mało wspomniana. Jednocześnie to właśnie zielniki są często jedynym dowodem na to że dane gatunki roślin występują na danym terenie w określonym czasie co nabiera szczególnego znaczenia w czasach wymierania coraz większej liczby gatunków roślin. Jak profesjonalnie je wykonać? Warsztaty będa polegały na stworzeniu profesjonalnego zielnika (w miarę możliwości czasowych) którego celem będzie zarówno uwiecznienie aktualnego charakteru gatunkowego Ostrowa Tumskiego oraz doliny Cybiny jak i edukacja na temat lokalnych ziół leczniczych i wykorzystywanych w kulturze ludowej roślin magicznych.

Zapewniamy możliwość udziału osobom niesłyszącym, poprzez obecność tłumacza PJM. Miejsce warsztatów jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Prowadzenie: Sara Grolewska, Anna Gruszka / Dziewczyny w Naturze.

Wiek: bez ograniczeń

Start: Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa (ul. Ostrówek)

Zapisy: dziewczynywnaturze@gmail.com

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Brama otwarta na Rzekę”, realizowanego wspólnie przez Urząd Miasta Poznania (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja Ekologiczna.”