Festiwal turniej

Międzyosiedlowy turniej w boule

30 / 06 / 2022 / 17:00 - 21:00
Piątkowo / Bulodrom na os. Jana III Sobieskiego

Sąsiedzki międzyosiedlowy turniej w boule na Piątkowie!

ZapraszaMy mieszkańców piątkowskich Osiedli do wspólnego spędzenia czasu - część osób zmierzy się w turnieju*, pozostałych zachęcaMy do kibicowania.

*W turnieju mogą brać udział osoby bez doświadczenia i praktyki - zasady są proste, do opanowania w kilka minut!

Będzie miejsce do siedzenia, rozmowy, poznawania lokalnych CILi, spędzenia czasu w sąsiedzkiej atmosferze.

Termin: 30 czerwca od 17:00 (od 16:30 czas na szkolenie osób bez doświadczenia)
Miejsce: bulodrom na os. Jana III Sobieskiego pomiędzy blokiem 21 a Komisariatem Policji.

Turniej w boule na Piątkowie - najważniejsze informacje:
1) w turnieju weźmie udział maksymalnie 6 drużyn;
2) każda drużyna powinna składać się z minimum 4 graczy (3 osoby grające + 1 osoba rezerwowa);
3) udział w turnieju mogą zgłaszać:
- pojedyncze osoby (połączymy w drużyny),
- całe drużyny (każda osoba niezależnie z odpowiednią informacją w formularzu zgłoszeniowym);
4) liczy się kolejność zgłoszeń oraz będziemy dążyli do sytuacji, by każdy CIL z Piątkowa reprezentowały dwie drużyny:
- CIL Piątkowo Wschód obejmuje obszar jednostki pomocniczej Miasta Poznania Piątkowo od linii PST do ul. Umultowskiej,
- CIL Piątkowo Zachód obejmuje obszar jednostki pomocniczej Miasta Poznania Piątkowo od linii PST do ul. Obornickiej,
- CIL Piątkowo Północ obejmuje obszar jednostki pomocniczej Miasta Poznania Piątkowo Północ;
5) zasady gry dostępne są codziennie przy bulodromie oraz zostaną przesłane drogą elektroniczną zgłoszonym osobom;
6) Regulamin rozgrywek zostanie dostarczany drogą elektroniczną zgłoszonym osobom.
Partnerem wydarzenia jest Administracja os. Jana III Sobieskiego PSM.

Działanie stanowi część Festiwalu Fyrtle.
Projekt jest sfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Podczas spotkania obowiązują obostrzenia związane z koronawirusem SARS-CoV-2, prosimy o śledzenie komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
arkadiusz.zacharzewski@cpe.info.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania wydarzenia oraz zmiany terminu lub godziny spotkania z przyczyn niezależnych od organizatorów.